זהירות...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
משטרת התנועה
ניידות משטרת התנועה סמויות ,ברכבים פרטיים, אינם ניתנים לגילוי אלא עם גלאים מיוחדים
יש להימנע מעבירות תנועה שונות, לזה אין פתרון!!
 
 
 
לסל הקניות
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
חרשי הברזל  10, ירושלים  |  טל':  999 - 500 -  1700 | פקס: 6780046 - 02  |  דוא"לscala10@zahav.net.il